Logo

Begrafenisondernemer

Uitvaartverzorging Van Tendeloo-Verhagen

Elsendonkstraat 40
2560 Nijlen (België)

Telefoon(s) : 03 481 82 80
Contact : Maria, Ivan, Tom en Petra
Ondernemingsnummer : 0474 875 277
E-mail : info@uitvaart-vantendelooverhagen.be

Uitvaartverzorging Van Tendeloo-Verhagen is gestart op 1 januari 1990, na overname van de bestaande begrafenisonderneming Rijmenants in de Elsendonkstraat te Nijlen. Om een betere service te verlenen werd beslist om het bestaande gebouw te vervangen door een nieuwbouw met funerarium. Het funerarium te Nijlen werd geopend in oktober 1992 en heeft 6 aparte begroetingsruimtes. Qua inrichting werd gekozen voor een huiselijke omkadering, opdat iedereen die dat wenst, afscheid kan nemen van een dierbare in een gepaste, confortabele sfeer en omgeving.

In 1999 werd ook het rouwdrukwerk in eigen beheer genomen, waardoor een snellere service mogelijk werd. Het drukken en bijdrukken van rouwbrieven en -prentjes kan sindsdien op zeer korte tijd gerealiseerd worden.
In Kessel openden wij een winkel, en om ook aan de mensen in de regio Zandhoven een nog betere service te verlenen, kochten wij een gebouw aan de Langestraat (tegenover Schoenen Van Loock). Na een herschikking van de bestaande ruimte en grote verbouwingswerken werd in maart 2010 ons funerarium te Zandhoven geopend. Het funerarium heeft 3 aparte begroetingsruimtes met telkens een bijhorende wachtruimte. Ook hier werd gekozen voor een neutrale, serene inrichting.

Maria Verhagen en haar kinderen Ivan, Tom en Petra Van Tendeloo staan dag en nacht ter beschikking. Door hun ervaring en betrokkenheid staan zij steeds garant voor een persoonlijke opvang en begeleiding.

Om de beste dienstverlening te garanderen blijven wij steeds verder investeren in onze onderneming. Het aanbod in lijkkisten, urnes, bloemen, rouwbrieven, prentjes … enz wordt regelmatig aangepast aan de recentste ontwikkelingen en trends.
Ook onze lijkwagens worden met de grootste zorg onderhouden en vervangen indien nodig. Momenteel beschikken wij over een grijze lijkwagen Chevrolet Superior, een grijze lijkwagen Jaguar, een grijze Eagle Chrysler Voyager en een grijze Chevrolet Transporter om ook op een discrete manier overbrengingen te kunnen doen.

Onze diensten

Wat te doen bij het overlijden van een familielid :

Bij een overlijden dient het overlijden eerst te worden vastgesteld door een dokter. Indien het overlijden heeft plaatsgehad in een ziekenhuis of rusthuis, zullen de mensen van de verpleging ter plaatse zorgen dat er een dokter wordt gecontacteerd. Indien iemand thuis overlijdt, dient de familie zelf een dokter te contacteren. De overbrenging van de overledene naar het funerarium kan slechts gebeuren nadat de dokter de vaststelling heeft gedaan, en de nodige attesten heeft ingevuld. Bij een verdacht of gewelddadig overlijden, of een overlijden ten gevolge van een ongeval, moet steeds de politie verwittigd worden.

Na de vaststelling van het overlijden kan de familie een begrafenisondernemer inschakelen; hierbij heeft de familie steeds een vrije keuze, een begrafenisondernemer kan u nooit worden opgedrongen door derden.

Eenieder kan tijdens zijn leven zelf op het gemeentehuis bepaalde voorkeuren laten registreren met betrekking tot de regeling van zijn uitvaart.
Bij een overlijden moet er op de gemeente altijd navraag worden gedaan of de overledene iets heeft laten optekenen. Indien er een registratie is gebeurd, zal de gemeente enkel een toelating afleveren voor de vermelde bepalingen, en kunnen de nabestaanden hiervan niet afwijken. Indien de overledene niets heeft laten optekenen, kan de familie zelf alles vrij beslissen.

Qua afscheidsplechtigheid dient vooreerst een keuze gemaakt tussen een kerkelijke plechtigheid of een burgerlijke plechtigheid.
Een kerkelijke plechtigheid gaat steeds uit van een vast concept, grotendeels bepaald door het bisdom. Hierbij heeft de familie, in samenspraak met de priester of parochieverantwoordelijke, de mogelijkheid om een aantal teksten en muziekstukken toe te voegen.

Bij een burgelijke plechtigheid gaan we samen met de familie op zoek naar de geschikte locatie (bvb aula, zaal of begraafplaats), afhankelijk van persoonlijke wensen en capaciteit. Qua geloofsovertuiging zijn hier meer mogelijkheden: er kan gekozen worden voor een godsdienstige, een vrijzinnige of een neutrale burgerlijke dienst. Inhoudelijk heeft de familie,
in samenspraak met de voorganger van de plechtigheid, hier de volledige vrijheid in opmaak van teksten en keuze van muziekstukken.

Los van de keuze tussen de verschillende plechtigheden, moet ook de keuze gemaakt worden tussen begrafenis en crematie.
Bij een gewone begrafenis kan de familie beslissen om een grafconcessie te laten voorzien; hiervoor verschillen de prijzen en termijnen van de ene gemeente tot de andere. Indien geen concessie wordt voorzien, is enkel de wettelijke termijn van grafrust (momenteel 10 jaar) gegarandeerd, alhoewel de meeste gemeenten langer wachten om effectief over te gaan tot ontgravingen.
Indien wordt gekozen voor een crematie, dient ook de bestemming van de as te worden bepaald. Hierbij is er een keuze tussen: columbarium, urnenveld of asverstrooiing op de begraafplaats, asverstrooiing op zee, thuisbewaring of asverstrooiing thuis.
Onafhankelijk van de bestemming van de as, kan de familie steeds vragen om over een deeltje van de as zelf te beschikken (om bijvoorbeeld thuis te bewaren).

Als begrafenisondernemer zorgen wij dat alle nodige regelingen worden getroffen, rekening houdend met de wensen van de overledene zelf of van de nabestaanden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de familie op elk ogenblik inspraak heeft bij de gemaakte afspraken en zullen, voor zover er geen wettelijke beperkingen zijn, daar steeds trachten aan tegemoet te komen. Tevens nemen wij ook een aantal formaliteiten over van de familie; zo zorgen wij voor de aangifte van het overlijden bij de gemeentediensten en bezorgen wij aan de familie de uittreksels uit het overlijdensregister. Deze uittreksels zijn nodig om een aantal persoonlijke formaliteiten in orde te brengen, zoals bvb bank, mutualiteit, verzekeringen… Hierontrent bezorgen wij steeds de nodige informatie.

Verder is er altijd een vrijblijvende keuze wat betreft lijkkist of urne, drukwerk (rouwbrieven en -kaartjes), overlijdensbericht in een krant, koffietafel (keuze locatie volgens capaciteit en beschikbaarheid), bloemen (keuze uit verse bloemen en zijden namaak bloemen), …. Wij zorgen dat alle betrokken personen of instanties verwittigd worden, en volgen alle gemaakte afspraken verder op, om er voor te zorgen dat de uitvaartdienst volledig kan verlopen volgens de wens van de overledene of van de nabestaanden.

Na uitvaartdienst staan wij de familie ook bij wat betreft grafmonumenten; wij zorgen ervoor dat de afdekplaat van het columbarium of het urnenveld wordt gegraveerd, of bezorgen de nodige informatie betreffende grafzerken.

Meer info
Gemeente Nijlen
Gemeente Zandhoven
Crematorium – www.pontes.be
www.grafzerkenvvdb.be

Openingsuren

OPENINGSUREN

Nijlen
Elsendonkstraat 40
2560 Nijlen

dinsdag-woensdag-donderdag:
10.00u – 12.00u & 13.30u – 17.30u
vrijdag-zaterdag:
10.00u – 12.00u

============================

Zandhoven
Langestraat 28
2240 Zandhoven

maandag en donderdag:
14.00u – 18.00u
zaterdag: 12.30u – 14.00u

Wegwijzer